สล็อตแตกง่าย อุทยานแห่งชาติ ‘ภูหินร่องกล้า’ แจ้งปิดชั่วคราว 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 65 เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ

สล็อตแตกง่าย อุทยานแห่งชาติ ‘ภูหินร่องกล้า’ แจ้งปิดชั่วคราว 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 65 เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ

สล็อตแตกง่าย อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า แจ้งปิดชั่วคราว ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เพื่อทำการฟื้นฟูธรรมชาติ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ อัปเดตจาก เฟสบุ๊ก อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า แจ้งปิดชั่วคราว ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 2 เดือน จะปิดทำการชั่วคราวเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ

และคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 

รวมถึงการดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอุทยานให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักแรมได้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้อาศัยอำนาจตาม มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สภาพอากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันนี้ 28 เมษายน 2565 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนพายุฤดูร้อนที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยในวันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565 นี้ ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังที่อาจจากพายุ

สภาพอากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันนี้ 28 เมษายน 2565 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนลมตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 28 เม.ย. – 2 พ.ค. 65 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับในช่วงวันที่ 1 – 2 พ.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบน

มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ข่าวปลอม : เบอร์อันตราย จาก กรมบัญชีกลาง แจ้งโอนเบี้ยยังชีพ เพื่อขโมยข้อมูล

จากที่มีการแพร่กระจายของข่าวที่ว่ามี เบอร์อันตราย จาก กรมบัญชีกลาง ได้แอบอ้างการแจ้งโอนเบี้ยยังชีพ เพื่อขโมยข้อมูลนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด (27 เม.ย. 2565) ตามที่ได้มีข้อความเตือนภัยเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เบอร์อันตราย จาก กรมบัญชีกลาง แจ้งโอนเงินเบี้ยยังชีพ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีข้อความชวนเชื่อระบุว่ามีผู้เสียหายจากหมายเลขโทรศัพท์ 082-946-4808 ที่โทรเข้าและแอบอ้างเป็นหน่วยงานกรมบัญชีกลาง แจ้งว่าจะโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีให้คนละ 2,000 บาท จากนั้นมิจฉาชีพจะทำการขโมยเงินของปลายสาย ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยยืนยันว่าไม่มีนโยบายในการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้รับบำนาญ คนละ 2,000 บาท ซึ่งจากการตรวจสอบไปยังหมายเลขดังกล่าว เป็นเบอร์มือถือ 082-946- 4808 นั้น พบว่าหมายเลขนี้ยังไม่มีการเปิดใช้งาน อีกทั้ง ยังไม่เคยมีผู้เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวตามที่ถูกเผยแพร่

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือโทร. 02-127-7000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : กรมบัญชีกลาง ไม่มีนโยบายในการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้รับบำนาญ คนละ 2,000 บาท ซึ่งจากการตรวจสอบไปยังเบอร์ 082-946-4808 นั้น พบว่าหมายเลขนี้ยังไม่มีการเปิดใช้งาน อีกทั้งยังไม่เคยมีผู้เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวตามที่ถูกเผยแพร่

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอย้ำให้ทุกเขตทุกจังหวัดทําการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรรายย่อยให้ปรับปรุงฟาร์มให้มีความ ปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งเปน็สิ่งสําคัญมากในการปอ้งกันโรคหากพบโรคให้จังหวัดรายงานและดําเนนิการสอบสวนทันทีไม่ทําตามจะ ถือว่ามีความผิดละเลยการปฏิบัติงานในหน้าที่การปฏิบัติงานและการรายงานของWARROOMในทุกเขตและจังหวัดให้ดําเนินการ ทุกวันไม่เว้นแม้ในวันหยุดราชการและเสาร์-อาทาติย์ สล็อตแตกง่าย